Badania kierowców

Badania kierowców u lekarza okulisty

Każdy kandydat na kierowcę zrobić badania lekarskie, w tym musi przejść przez konsultacje okulistyczną.

Co obejmuje taka konsultacja?

• Wywiad lekarski

• Jakość ostrości widzenia bez okularów korekcyjnych, bądź soczewek kontaktowych

• Jakość ostrości wzroku z okularami korekcyjnymi, bądź soczewkami kontaktowymi

• Badanie ostrości wzroku do bliży oraz do dali

• Pole widzenia

• Rozpoznawanie barw

• Widzenia na prawe, jak i lewe oko

• Widzenie po zmroku

• Wrażliwość wzroku na blask